Bezpečnostní okenní fólie na okna a skla

Označení fólieTyp fólieZabarvení fóliePotlač. sluneční energie(%)Přenos světla(%)Odraz světla(%)Stínící koeficientÚtlum UV (min %)Absorbce(%)
SCL SR PS 12bezpečnostníčirá1985100.99989
SCL SR PS 8bezpečnostníčirá168890.99957
SCL SR PS 7bezpečnostníčirá168890.99957
SCL SR PS 4bezpečnostníčirá168990.99957
SCL ER PS 4bezpečnostníčirá venkovní168990.97997

V dnešní době se bohužel čím dál častěji můžeme setkat s násilníky, zloději a vandaly.

Okna a dveře bývají nejsnadnější cestou jak vniknout do objektu, ať už se jedná o automobil či dům/budovu. Tam, kde existuje útok, musí být i obrana. Mezi ty účinné se bezpečnostní fólie na okna a skla řadí se samozřejmostí.

Ochranné a bezpečnostní fólie na oknech nejsou vidět, navíc mají spoustu dalších specifických vlastností a výhod.

Jak to, že se z křehkého skla stane díky tenké čiré fólii téměř neprorazitelná zábrana?

Tajemství je v technologii výroby. Bezpečnostní fólie jsou vyráběny laminováním několika vrstev polyesterových nehořlavých filmů o tloušťce 0,1 až 0,3 mm se speciálně vyvinutou vrstvou lepidla.
Bezpečnostní fólie je velmi pevná, složená z více vrstev. Díky těmto vlastnostem tvoří vysokou ochranu proti rozbití a průrazu skla. Sklo s bezpečnostní fólií při útoku či nárazu sice praskne, ale je velice obtížné sklo a folii prorazit a tudíž dostat se do chráněného prostoru.

Doporučujeme též i konzultaci s pojišťovacím agentem. Některé pojišťovny požadují zabezpečení oken, které jsou umístěna do 5m nad zemí a dále jsou některými pojišťovnami poskytovány slevy na pojistném pokud má budova či automobil nainstalovány bezpečnostní fólie či autofólie.

Pro tyto případy je nutné, aby bezpečnostní fólie vyhověla zkoušce odolnosti proti proražení dle Evropské normy DIN EN 356E. U kvalitních značkových fólií je tato zkouška samozřejmostí.

Výhody

Zásadní výhodou instalace je možnost úpravy libovolného stávajícího zasklení bez nutnosti stavebních a konstrukčních úprav a to bez ohledu na roční dobu.

Výhodou oproti mřížím je to, že se snadno instalují, jsou méně finančně náročné, aplikovatelné bez ohledu na roční dobu a prakticky neviditelné.

Bezpečnostní fólie Vás ochrání jak před vhozenými předměty jako např. dlažební kostka, zápalná láhev, střelba, tak i před výbuchem a požárem – kde byl v zahraničních testech prokázán i samozhášecí efekt.

Technické parametry

100 mikronů – ideální pro skla v koupelně, interiérové skleněné příčky nebo prosklené dveře doma či v kanceláři, skla automobilů    
200 mikronů – pro použití ve více frekventovaných prostorách, kde je očekávána větší intenzita nárazů (sportovní centra, obchodní centra, školy, aj.), skla automobilů
300 mikronů – zabezpečení skleněných ploch proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu, skla automobilů

Využití bezpečnostní fólie

Využití fólií je prakticky všude, kde to vyžaduje ochrana majetku či objektu a mříže nejsou dostačující nebo z estetického hlediska žádoucí.

Domy, byty, kanceláře, obchodní a sportovní centra, školy, školky, družiny, banky, nemocnice, potravinářský průmysl, výrobní haly.

Vstupní dveře, prosklené dveře místností, balkónové dveře, střešní okna. Také skla kolem schodišť, výtahů a suterénová okna, prosklené výlohy, stěny interiérů, nábytkové stěny a dvířka, automobily, autobusy, vlaky aj.

Životnost bezpečnostních folií

Pro aplikaci našich fólií je používáno nejkvalitnější a nejstálejší lepidlo. Životnost je v podstatě neomezena.
V současné době máme referenční zakázky, které jsou staré 20 let a folie je stále funkční a v nezměněné podobě jako po aplikaci.

Pokud chcete na skleněných vchodových dveřích s instalovanou bezpečnostní fólii dosáhnout efektu zrcadla, je zapotřebí ještě aplikovat i reflexní fólii z naší nabídky. Aplikace dvou typů okenní fólie na jedno sklo je standardní.

Bezpečnostní fólie zaručeně :

 • odradí vandaly a zloděje
 • ochrání před rozbitím
 • ochrání před odletujícími střepy
 • podrží sklo v rámu
 • ochrání sklo před vysypáním
 • udržuje optickou jasnost, je čirá
 • zpomaluje rozšíření požáru
 • dodá pocit bezpečí
 • zvýší komfort bydlení
 • zadrží 99% škodlivých UV paprsků
 • zamezí i úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13 %
 • chrání proti účinkům tlakové vlny
 • chrání sklo před přírodními živly (krupobití, vichřice)
 • Chrání interiér před vyblednutím

Specifikace

Bezpečnostní fólie je čirá. Tloušťka činí 0,1 – 0,3mm. Má zdvojenou protiotěrovou vrstvu – odolnější proti poškrábání.

Bezpečnostní fólie jsou schváleny Státním zdravotním ústavem pro používání v interiérech a také zdravotně nezávadné.

Veškeré fólie, které obsahuje naše nabídka jsou homologované a po instalaci obdržíte patřičný atest. (Potvrzení o homologaci a pevnosti)

Díky svým tepelně-izolačním vlastnostem zamezují i úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13 %.

Bezpečnostní folie jsou vyrobeny z polyesterového nehořlavého materiálu – v kontaktu s přímým plamenem nebo vysokou teplotou se okenní fólie škvaří, ale nehoří. Při teplotě nad 260 °C se taví, ale nehoří. Při vzniku požáru sklo drží pohromadě a zamezují přístup vzduchu. Proto mají i protipožární charakter.

Normy

- bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356, který respektují pojišťovny, vyžadující zabezpečení při uzavírání pojistných smluv

- Evropské normy DIN EN 356 E ve stupni P1 a P2 – pevnost je ověřována pádovými zkouškami ve státní zkušebně a je k nim vydáván homologační atest P1A a P2A.

- při oboustranné instalaci bezpečnostní fólie na sklo silné 6mm splňují požadavky mechanické odolnosti ve stupni P3 a P4.

Instalace a údržba

Tento typ fólie se instaluje na vnitřní stranu skla. Sklo musí mít hladký povrch a tloušťku alespoň 3mm. Je možné ji aplikovat celoročně, bez ohledu na počasí. Demontáž samotného skla není nutná.

Aplikace folie je poměrně rychlá. Nejdůležitější je příprava a očištění skla, které se čistí jak mechanicky, tak chemicky. S tím souvisí i potřebná doba na aplikaci bezpečnostní folie.
Obecně lze říci, že kompletní skla v bytě 3+1 trvají cca 4-6 hodin. Doba zrání lepidla se po aplikaci pohybuje dle okolní teploty od 2 do 6 týdnů. K bezpečnostním fóliím se přikládá potvrzení o homologaci tzv. atest P1,P2.

Instalaci nelze provést na nerovná a „umělá“ skla, jako jsou např. polykarbonáty, plexiskla, drátosklo atd.

Údržba a čištění probíhá jako u klasických oken. Voda, saponáty, jemné hadříky, papírové utěrky, stěrky… Nutno se vyvarovat ředidlům, rozpouštědlům, agresivním chemickým čistícím přípravkům a ostrým a tvrdým předmětům (šroubováky, drátěnky, čistící písek aj.)

S výběrem vhodné fólie Vám rádi a ochotně poradíme, včetně vypracování předběžné kalkulace.

 

[contact-form-7 id=“59″ title=“Kontaktní formulář  1″]